Je bekijkt nu Staat 4 november al in jouw agenda?

Staat 4 november al in jouw agenda?

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP ORGANISATIE
In april j.l. mochten we jullie in grote getalen ontvangen bij de oprichtingsvergadering van Nieuw OSS en omgeving. Het werd een super mooie avond waar het enthousiasme en vooral de drive om aan de slag te gaan voelbaar was. Inmiddels zijn we een half jaar verder, is er best al het nodige gebeurd maar…. het smaakt naar meer 😊

Om projecten te kunnen realiseren hebben we niet alleen handjes nodig maar vooral ook kartrekkers en mensen met goede ideeën die uitvoerbaar voor Nieuw OSS en omgeving zouden kunnen zijn.
In de chatgroep, op telegram, zitten ruim honderd mensen, ook zijn er al een behoorlijk aantal nieuwsbrief-abonnees en/of volgers op social media en al deze mensen hebben zo hun eigen unieke talenten. Hoe super krachtig zou het zijn als we er met elkaar de schouders onder zetten en deze talenten bundelen om de volgende stappen te kunnen maken?

Wij vinden het dan ook een super idee, van de domeingroep cultuur en ontspanning, om ons allemaal samen te brengen voor een leuke avond met een sociaal en verbindend karakter. Een avond waarbij we elkaar leren kennen, waar we ideeën uitwisselen, je vragen mag stellen en ervaringen kunt delen en ook nog eens deel kunt nemen aan een ‘spannende’ pubquiz. Je bent van Harte uitgenodigd!

• Wanneer: Vrijdagavond 4 november
• Aanvang: 20.00 uur
• Waar: Voetbalclub S.V. Ruwaard
Sportpark “Bergsche Hoeve” , Bergsche Hoevepad 3, 5344 KW OSS
• Entree: gratis
• Consumpties: eigen rekening

Ben jij er graag bij? Stuur dan even een berichtje naar ontspanning@nieuwossenomgeving.nl zodat wij een idee hebben van het aantal deelnemers aan deze avond. Wij hopen dat jullie in grote getalen aanwezig zullen zijn.

• Op zaterdag 15 oktober j.l. zijn een aantal leden van de werkgroep organisatie afgereisd naar Tiel om deel te nemen aan de regiodag die georganiseerd werd vanuit Society 4.0. Een dag waar kennis werd gedeeld, waar er ruimte was om te netwerken en ook weer inspiratie ontstond voor nieuwe ideeën.

• Toon, onze eigen Willie Wortel 😉, heeft in datzelfde weekend een bijeenkomst bijgewoond in Groenlo over vrije energie. Daar is hij erg enthousiast van terug gekomen en gaan we vast nog meer over horen.

• Afgelopen maandag, 24 oktober, was er voor de 1e keer een overleg met de werkgroep organisatie en afgevaardigden uit alle domeingroepen. Het werd een fijne en nuttige avond waarin er het nodige uitgewisseld kon worden en er over en weer tips kwamen van hoe we alles (nog) prettiger kunnen laten verlopen. Een dank je wel aan de deelnemers uit de domeingroepen voor de inbreng is dan ook zeker op zijn plaats. Deze avonden zullen met enige regelmaat plaats gaan vinden en data ga je binnenkort vinden op de agenda van Nieuw OSS en omgeving.

• Om de agenda actueel te houden met alle bijeenkomsten die gepland worden willen wij graag een beroep op jullie doen. Tot voor kort speurden we zelf alle domeingroepen af maar nu de groep groeiende is en er steeds meer gepland wordt is dit bijna ondoenlijk. Het zou dan ook super zijn als jullie alle data, van activiteiten en bijeenkomsten die gepland, georganiseerd of bezocht worden, aan willen leveren bij Maja. Dit mag via een privé berichtje op telegram maar kan ook via de mail; info@nieuwossenomgeving.nl.

• Er is een prachtige flyer gedrukt met info over Nieuw Oss en omgeving en deze willen we natuurlijk graag verspreiden. Binnenkort zal deze flyer dan ook, met begeleidende brief, bezorgd gaan worden bij diverse ondernemers. Dit gaan we realiseren met ondersteuning van de betreffende domeingroepen. Maar daarnaast weet ook jij misschien wel een geschikte plek waar we flyers neer mogen leggen of misschien kan het in jouw praktijk of bedrijf. Denk eens mee en help ons om Nieuw Oss en omgeving meer naamsbekendheid te geven. De flyers kun je afhalen bij Bert Engelbart of meenemen op de bijeenkomst van 4 november.

• Mede door deze flyer en de social media kanalen mogen we de laatste weken regelmatig nieuwe leden welkom heten en dat is natuurlijk super leuk! In 1e instantie attenderen we ze op onze website en delen we het telegramkanaal en de chatgroep zodat ze even op hun gemak mee kunnen lezen en rond kunnen kijken. Daarnaast zal er een info-avond worden georganiseerd waar de nodige achtergrond info zal worden gedeeld. De eerstvolgende bijeenkomst gaat plaats vinden op 9 november bij Bert Engelbart; aanmelden kan via organisatie@nieuwossenomgeving.nl.

• Op korte termijn hopen we voor iedere domeingroep een eigen mailadres actief te krijgen zodat dit vermeld kan worden bij de agendapunten op de website. Op deze manier kunnen belangstellenden, vanuit hun eigen expertise, rechtstreeks contact op nemen met betreffende domeingroep als ze graag aansluiten.


NIEUWS UIT DE DOMEINGROEPEN
Domein Gezondheid In deze groep zien we mooie initiatieven ontstaan om samen interessante lezingen en/of andere activiteiten omtrent gezondheid te bezoeken en te organiseren. Wil je weten wat er op de planning staat, check dan de agenda van Nieuw OSS en omgeving. Voel je welkom om aan te sluiten.
Speerpunten:
• Lijst maken van therapeuten
• Overzicht maken van bloedgroep per persoon in geval van ‘nood / transfusie’
• Actie om lezingen op touw te zetten.

Domein Voeding Zoals we al in de chatgroep hebben kunnen lezen wordt er vanuit de domeingroep voeding, in samenwerking met Roel Wolfert, hard gewerkt om voedselpakketten te regelen. Streekwinkel Boszicht in Heeswijk Dinther is de partij die mee wil denken om dit te gaan realiseren.
De afgelopen weken zijn er dan ook al diverse bezoekjes in Heeswijk geweest waarbij er ideeën zijn uitgewisseld, er een mooie rondleiding over het terrein werd gegeven en ook de handen al uit de mouwen zijn gestoken om de kassen schoon te vegen. Deze kassen mogen, naast een deel van het buitenterrein, evt gebruikt gaan worden om een streekmarkt op te zetten.
We horen vast op korte termijn meer over dit prachtige initiatief.


4 november: Kennismaking & pubquiz

5 + 6 november: Lezing Frans Heslinga

12 november: Lezing Plasmatechnologie door Ilonka van den Ancker

16 november: Bijeenkomst domeingroep Gezondheid

17 november: Bijeenkomst werkgroep organisatie

19 november: Streekmarkt

26 november: TREE FEST 2022 op Green Heart Nature Farm in Geffen

7 december: Bijeenkomst domeingroep Gezondheid