Het domein Nutsvoorzieningen wil je inspireren en adviseren over wat je kunt ondernemen om jezelf van energie en water te voorzien. 
Op de langere termijn is het doel om regionaal zelfvoorzienend te zijn. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. 

ZELFVOORZIENEND – LEREND – DUURZAAM