Je bekijkt nu Oprichtingsbijeenkomst Nieuw Oss en omgeving

Oprichtingsbijeenkomst Nieuw Oss en omgeving

21 april, oprichtingsbijeenkomst Nieuw OSS en omgeving

In de Berchplaats te Berghem werd het een mooie en fijne avond voor zowel organisatie als belangstellenden.

Vele blije en soms ook opgeluchte gezichten, luisterden naar een inspirerend verhaal van Roel Wolfert. Roel is, samen met Bob de Wit, schrijver van de gids Society 4.0, en was deze avond te gast om het een en ander achter dit gedachtegoed toe te lichten. Het was zo fijn om te horen dat we niet alleen staan maar juist met velen zijn die willen bouwen aan een nieuwe samenleving waar de burger en het MKB weer centraal mogen staan. Kleinschalig, regionaal en vooral met oog voor elkaar. Society 4.0 biedt een prachtig platform, met veel kennis, van waaruit regio’s naar eigen inzicht kunnen gaan bouwen.

Later pakte Bert Engelbart, kartrekker van het 1e uur voor deze regio, het stokje over en onthulde het nieuwe logo en website voor Nieuw OSS en omgeving. Een prachtige basis om mee te kunnen communiceren richting de buitenwereld. Uiteraard mag ook de social media niet ontbreken en is Nieuw OSS en omgeving te vinden op Facebook, Instagram en Telegram.

Ook vertelde Bert wat meer over hoe het een en ander organisatorisch gaat verlopen en bij wie je waarvoor terecht gaat kunnen. Dit zal later nog gecommuniceerd worden in de diverse kanalen.

De aanwezigen kregen ook de 1e enthousiaste verhalen uit de diverse domeingroepen te horen waar al een aantal mooie ideeën op tafel liggen om mee aan de slag te gaan.

Alles bij elkaar werd het een bijzondere en verbindende avond met een mooie officiële start voor Nieuw OSS en omgeving.

Website: www.nieuwossenomgeving.nl

Mail: info@nieuwossenomgeving.nl

Telegram: https://t.me/nieuwoss

Facebook: https://www.facebook.com/NieuwOss.en.omgeving/

Instagram: https://www.instagram.com/nieuwoss.en.omgeving/