Je bekijkt nu 1e nieuwsbrief NIEUW OSS en omgeving

1e nieuwsbrief NIEUW OSS en omgeving

In deze 1e nieuwsbrief vertellen we jullie graag meer over wat er op dit moment achter de schermen allemaal gebeurt. Na de succesvolle avond op 21 april waar we velen van jullie mochten begroeten was het voor de, toen nog kleine, werkgroep organisatie de vraag van; Hoe nu verder....

Als je de berichtgeving in de landelijke groepen van Society 4.0 een beetje hebt gevolgd en ook het verhaal van Roel Wolfert, op 21 april, hebt gehoord dan weet je dat er heel veel gebeurt en gaande is. Overal in het land worden initiatieven opgezet en er is dan ook sprake van een prachtig sneeuwbal effect. Binnen de organisatie van Society 4.0 wordt er ontzettend hard gewerkt om stappen-plannen, info avonden, werkgroepen etc, op te zetten om ons allemaal te kunnen en blijven ondersteunen.

Mede hierdoor hebben wij als werkgroep organisatie van NIEUW OSS en omgeving er voor gekozen om ook binnen onze gelederen eerst te bouwen aan een stabiele organisatiestructuur. Geen overhaaste acties, zorgen voor een stabiele basis, een duidelijke visie & missie en voldoende capaciteit om dit alles handen en voeten te kunnen geven.


 

Na een oproep in de telegramgroep voor ondersteuning van onze werkgroep kregen we diverse enthousiaste reacties, super fijn en heel hard nodig. Op dit moment bestaat de organisatie van NIEUW OSS en omgeving uit de volgende leden:

Bert Engelbart, Alexander den Otter, Sigrit Baartman, Kasia Huisman, Toon van Lieshout en Maja van Houting

Tamara van de Wetering heeft, om fysieke redenen, er voor gekozen uit de organisatie te stappen maar is bereid om ons op de achtergrond te blijven ondersteunen. Ook Stefanie van Schaik mag zeker even benoemd worden, zij volgt voor ons diverse groepen op telegram om belangrijke info te filteren en heeft hiermee een belangrijke rol in de diverse domeingroepen.

Domeingroepen

Op de website van NIEUW OSS en omgeving lees je welke domeingroepen we met elkaar een invulling willen geven. Voor de meeste groepen zijn er al enthousiaste mensen opgestaan, de 1e bijeenkomsten inmiddels een feit en de nodige ideeën met elkaar gedeeld. De komende tijd zal ook dit steeds meer vorm krijgen en hopen we inhoudelijk steeds meer met jullie te kunnen gaan delen.


DOEL

NIEUW OSS en omgeving heeft als doel om lokaal een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving op te bouwen waarin we gebruik maken van ieders kwaliteiten. We onderzoeken en realiseren lokale initiatieven op het gebied van o.a. gezondheid, voeding, wonen, energie, educatie, en ontspanning. Hierbij werken we samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, verbinding en respect. Iedereen die aan wil sluiten bij NIEUW OSS en omgeving is welkom.. We doen dit met elkaar!

MISSIE

Samenwerken en actief bouwen aan een mooiere en betere wereld. Waar inspiratie, creativiteit en innovativiteit onderdeel van het grootste goed zijn en waar talenten van een ieder worden gezien en benut. Deze waarden worden in NIEUW OSS en omgeving actief gestimuleerd, zodat we kunnen werken aan oplossingen die toekomstbestendig zijn en we onze natuur en economie herstellen. Een omgeving waar we samen wonen, samen leven, samen leren en ontwikkelen en samen ondernemen. Een plek waar we elkaar zien en er voor elkaar zijn.

Visie

Bouwen aan een gezonde en vitale samenleving op basis van waardigheid en natuurlijke harmonie. Met inzet van ieders capaciteiten, met respect voor en het streven naar welzijn voor mens en natuur.


Waarom een coöperatie?

  • Om het regioplan richting autonomie te realiseren is er een structuur nodig die het mogelijk maakt om eigendom te hebben bv voedselbos of kliniek/school etc
  • Er is een juridische structuur nodig voor financiering vd activiteiten.
  • Er is een structuur nodig om binnen de regio mensen en bedrijven te verbinden.
  • Er is een structuur nodig om te verbinden met andere regio’s met oog op samenwerking over regio’s heen.
  • Een coöperatie is enige rechtsvorm in Europa die in alle landen bekend/gelijkgesteld is.
  • Een coöperatie maakt het mogelijk om zaken te bezitten en alle leden inspraak te geven.
  • Een coöperatie maakt het mogelijk om rendement te maken en te verdelen onder de leden.
  • Een coöperatie maakt het mogelijk om draagkracht en beslissingen van elkaar los te zien.
  • Een bestaande rechtsvorm die ook door bedrijven, instellingen en overheid (h)erkend wordt

Bron: Roel Wolfert, Society 4.0


Planning

Zoals jullie hier boven hebben kunnen lezen wordt er hard gewerkt om een stevige basis neer te zetten. Daarnaast zijn we bezig om een mooie flyer te maken, zijn er al mooie gesprekken gevoerd met ondernemers en andere belangstellenden en bekijken we de mogelijkheden voor het oprichten van een coöperatie. Kortom er is ontzettend veel in ontwikkeling..

Vanaf september willen we meer naar buiten gaan treden middels het organiseren van info-avonden en het aanschrijven van de media. Veel werk te doen, maar super leuk om dit met elkaar op te pakken. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en graag met ons mee blijven bouwen!

Werkgroep organisatie NIEUW OSS en omgeving